Naše hodnoty

VIZE

Nové, inovativní nápady jsou pro nás důležité. Naše představy uskutečňujeme sebejistě a odhodlaně.

SPOLUPRÁCE

Věříme, že společná práce, pochopení se a inspirování se navzájem posiluje sílu vědeckého myšlení a vytváří rovnováhu mezi náklady a lidskými schopnostmi.

DYNAMIKA

Naším cílem je, aby naše činnost byla efektivní, pružná, abychom reagovali rychle na nové možnosti a požadavky našich klientů. Naše kultura je soustředěna na výkon, oceňující talent a činy.

ZODPOVĚDNOST

Víme, jak důležitou roli má rozvoj vědy pro zdraví zvířat. V MSD Animal Health cítíme hlubokou odpovědnost za své zákazníky, zvířata i celou společnost na naší planetě.