Poskytujeme
inovativní řešení
pro zdraví chovů

Společnost MSD Animal Health je předním výrobcem vakcín
pro drůbež a přípravků proti parazitům v chovech drůbeže.
Naším hlavním cílem je zlepšovat a chránit zdraví a dobré
životní podmínky drůbeže a zvyšovat její užitkovost.

Chovatelé drůbeže v současné době volají po inovativním přístupu
k nově se objevujícím onemocněním. Ve společnosti MSD Animal
Health nabízíme přípravky a služby, které představují průlom
v oblasti zvyšování užitkovosti drůbeže a ziskovosti chovů.

Náš tým zabývající se přípravky a službami v oblasti chovu drůbeže
maximálně vychází vstříc potřebám našich zákazníků a navazuje
s nimi partnerství s cílem předcházet onemocněním
a minimalizovat ztráty na užitkovosti jejich chovů.


Prevence na prvním místě

Nabízíme nejkomplexnější portfolio
přípravků na trhu, neboč naší nejvyšší
prioritou je zabránit vzniku nemocí ještě
předtím, než mohou napáchat fatální
škody. Se stejným nadšením se
zaměřujeme na naplňování dalších
významných strategií prevence, včetně
diagnostiky, programů v oblasti
zajišťování dobrých životních podmínek
zvířat a dohledu nad nemocemi.
Zůstanou-li zvířata zdravá, nebude nutné
je léčit. Jsme hrdí na to, že máme nejlepší
know-how v oblasti výzkumu, přípravků
a služeb zaměřených na prevenci.

Inovace na vědeckém základě

Dobře víme, že chovatelé dnes požadují
nová a dokonalejší řešení, a proto ve
velkém investujeme do moderního
výzkumu a vývoje. Oblasti, na něž se bude
náš výzkum zaměřovat, neurčují pouze
pracovníci našich laboratoří – s
identifikací trendů ovlivňujících zdraví
zvířat nám pomáháte také vy, naši
zákazníci. Vaše názory a znalosti nám
pomáhají neustále se zlepšovat v této
oblasti a kontinuálně zajišťovat
bezpečnost potravin, jakož i
optimalizovat přirozený růstový potenciál
hospodářských zvířat. Usilujeme o
vytvoření globálního řetězce, který by byl
zdrojem dostatečného množství potravin
za rozumnou cenu a zároveň zohledňoval
ochranu přírodních zdrojů.

Zlepšujeme životní
podmínky zvířat

Zajištění dobrých životních podmínek
zvířat je základem všeho, čemu se
věnujeme. Cílem našich řešení, která
slouží jako inspirace pro celé odvětví, je
zvyšovat úroveň komfortu a péče v
odvětví chovu drůbeže – tohoto cíle se
snažíme dosahovat širokou škálou aktivit,
od vývoje průkopnických přípravků až po
zavádění metod, které našim zákazníkům
pomohou optimalizovat strategie řízení
jejich chovů. Přijímáme svůj díl
odpovědnosti za to, že zvířata, která jsou
zdrojem naší obživy, budou chována v
komfortních podmínkách a nebudou
trpět nemocemi, stresem ani bolestí. Díky
našim vědeckým a odborným znalostem
a schopnostem chovatelé tento cíl
naplňují. Jsme přesvědčeni, že přístupy,
které prospívají zvířatům, jsou prospěšné
i pro každého z nás.

CZ- NON -210400012